Your browser does not support JavaScript!

Voor ontwikkelaars en aannemers

U ontwikkelt en realiseert wooneenheden in Noord-Holland en daarbuiten. Daarbij zoekt u een betrouwbare partner die de duurzame energie installatie bouwt, financiert en exploiteert. U streeft naar Nul-Op-De-Meter en wilt uw nieuwe gebouwen zo duurzaam en ecologisch efficiënt mogelijk opleveren.

Bodemwarmte en -koude opslag: ecologisch optimaal

Eco2Service levert duurzaam opgewekte warmte en koude door middel van WKO (Warmte- en koudeopslag) via open of gesloten systemen. Het gaat om Verticale Bodem Warmtewisselaars (VBWW) met warmtepomp installaties, eventueel gekoppeld aan zonnepanelen, energieheipalen, ijsbuffers en andere verduurzamingsoplossingen. Daarmee voorziet Eco2Service gebouwen van duurzame verwarming, verkoeling en warm tapwater.

Een WKO van Eco2Service is een bewezen effectief duurzaam energiesysteem, zowel in technisch, ecologisch en energetisch opzicht. Het behaalt bij de huidige stand van de techniek de allerhoogste primaire energie ratio en heeft het minste last van seizoeninvloeden. Daardoor is de SPF-waarde (de seasonal performance factor) door de seizoenen heen heel constant. Het leidt tot veel hogere energieprestaties dan bij toepassing van luchtwarmtepompen.

Wordt de WKO installatie volledig gevoed door groen opgewekte elektriciteit, dan levert het “nul-op-de-meter” aan de gebruiker(s). Dat kan Eco2Service bereiken door het toepassen van zonnepanelen op of rond een gebouw.

Hoge kwaliteit voor langdurig en storingsvrij gebruik

Eco2Service staat borg duurzame energie installatie van de hoogst mogelijke kwaliteit. Het stelt de hoogste eisen aan de toegepaste materialen. Hoge uitvoeringskwaliteit is essentieel omdat het probleemloze energieleverantie aan de gebruiker(s) waarborgt gedurende de looptijd van het energieleverantiecontract, dat een standaard looptijd heeft van 30 jaar.

De installateurs, die in opdracht van Eco2service de voornoemde systemen installeren, zijn volledig gecertificeerd voor ondergrondse en bovengrondse energiesystemen zoals in de BRL-certificering omschreven. Hoge uitvoeringskwaliteit maakt een bodemwarmtepomp installatie relatief kostbaar ten opzichte van het alternatief van de luchtwarmtepomp installatie. De gebruiker merkt daar echter niets van en wordt volledig ontzorgt. Eco2Service betaalt de installatie, financiert deze samen met professionele financiële partijen, en zij exploiteert de installatie door het leveren van warmte, verkoeling en warm tapwater aan de gebruiker(s). De investering wordt gecompenseerd door de afnamevergoeding en uit het vastrecht dat gedurende de looptijd van het energieleverantiecontract aan de gebruiker(s) in rekening wordt gebracht.

Toepassing in de gestapelde woningbouw (MGW)

Eco2Service richt zich met haar WKO installaties vooral op nieuwbouwwoningen. Daarin komt de techniek het beste tot zijn recht. De belangstelling van ontwikkelaars en aannemings-bedrijven voor het Groene Energie Systeem is aanzienlijk, zeker na de inwerkingtreding van de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET) in juli 2018.

Uiteraard kunnen bodemwarmte installaties ook heel goed worden toepast in commercieel vastgoed, zoals kantoren en bedrijfsgebouwen.

Eco2Service is een regionale aanbieder die haar activiteiten concentreert in Noord-Holland. Zij werkt nauw samen met Kodi Energie Besparende Technieken, een pionier in Nederland in de toepassing van bodemwarmtepomp techniek die kan bogen op meer dan 25 jaar ervaring. Kodi ontwerpt de technische installatie en realiseert deze.

Bent u benieuwt hoe Eco2Service u kan helpen bij het realiseren van uw bouwproject? Stuur een e-mail naar info@eco2service.nl en wij nemen contact met u op.