Your browser does not support JavaScript!

Werkwijze

5 Stappenplan

Het volledige ontzorgpakket bieden wij aan volgens het 5 stappenplan. 

Eco2Service helpt bedrijven en (semi)overheden hun CO2footprint te verkleinen zonder dat zij daar zelf in hoeven te investeren. Eco2Service biedt een totaalpakket aan waaruit u, op basis van uw duurzaamheidsambities en technische mogelijkheden, een keuze maakt. Dat kan variëren van een 100% begeleiding en ontzorging tot een deeltraject met gedeelde of gedelegeerde regie. Wij helpen u hierbij graag op weg.

Eco2Service biedt u voordelen:

Stap 1. Onderzoek

Eco2Service voert dan een grondig onderzoek  uit naar de huidige installaties, bouwkundige staat van uw gebouw en de lopende energiecontracten. Deze bevindingen worden verwerkt en resulteren in een aantal uitgangspunten om uw CO2 footprint te verlagen zonder of met minimale investeringen. Dit wordt vastgelegd in een Plan van Aanpak, geheel in lijn met uw ambities en de mogelijkheden.

Stap 2. Uitvoering

U bent akkoord met het Plan van Aanpak. Eco2Service start met de aanbesteding en uitvoering van duurzame maatregelen, al dan niet gefaseerd. Wij coördineren centraal alle benodigde disciplines: bouw, elektrische en werktuigbouwkundige installaties. Eco2Service werkt enkel met kwalitatief hoogwaardige producten en installaties. 

Stap 3. Financiering

Eco2Service investeert in uw gebouwgebonden duurzame maatregelen. Wij trekken een gunstige financiering aan en maken bovendien maximaal  gebruik van subsidies en fiscale mogelijkheden. U heeft zekerheid over de kosten en de investeringen staan desgewenst niet op uw balans. U profiteert echter wel volop van het voordeel van duurzame maatregelen.

Stap 4. Continuïteit

Eco2Service voert, afhankelijk van de afspraken, het technisch beheer uit van uw pand. Dat zijn alle activiteiten die nodig zijn om het pand in optimale duurzame (gebruiks)conditie te houden. Eco2Service hanteert de hoogste kwaliteitseisen. Wij werken met eigen medewerkers en/of externe specialisten.

Stap 5. Monitoring

Alle installaties en maatregelen worden continue gemonitoord en periodiek fysiek gecontroleerd. De genomen duurzame maatregelen worden telkens gespiegeld aan nieuwe marktontwikkelingen. Eco2Service doet dit door bijvoorbeeld objecten voortdurend met elkaar te vergelijken (benchmark). Zo worden de besparingen duidelijk in kaart gebracht, geanalyseerd en daar waar nodig bijgestuurd of aangepast.