Your browser does not support JavaScript!

Voor gebruikers

U wilt graag meer informatie over Warmte Koude Opslag (WKO). Wij hebben dit op deze pagina zo duidelijk mogelijk voor u proberen uit te leggen.                          Warmte kan namelijk op verschillende manieren worden opgewekt. Het kan door het verbranden van gas, zoals een Cv-ketel dat doet. Maar het kan ook door het verhitten van speciale vloeistoffen die hun kookpunt bereiken bij slechts 200C of 300C. Daarvan maken warmtepompen gebruik. Het gaat om een ingenieuze natuurkundige methode die heel effectief werkt. Niemand kan dat beter uitleggen dan de makers van het NTR programma Klokhuis.

Wil je weten hoe het werkt? Klik op de link: NTR | Het Klokhuis – Uitzending – Warmtepomp

Hoe stabieler, des te beter

Er zijn twee manieren om warmte op te wekken door middel van een warmtepompsysteem: door gebruik van luchtwarmte en door gebruik van bodemwarmte:

Luchtwarmtepompen herkent u aan de buitenkast met de grote ventilator die naast of op het gebouw wordt geplaatst. Het systeem benut de buitenlucht om warmte op te wekken.

Bodemwarmtepompen zijn inpandige systemen die water uit de diepe ondergrond (circa 100 tot 200 meter diep) benutten om warmte op te wekken. Bodemwarmte heeft een aanzienlijk hoger opwekkingsrendement dan luchtwarmte. Ook is het energierendement van bodemwarmte gedurende de jaargetijden veel stabieler dan dat van luchtwarmte. Het rendement van een luchtwarmte installatie fluctueert met de seizoenen. In de zomer is de buitenlucht immers warmer dan in de winter. Deze variatie in de luchtwarmte leidt ertoe dat het elektriciteitsverbruik van de luchtwarmte installatie hoger ligt dan dat van de bodemwarmte installatie. De seizoensinvloed wordt aangeduid als de Seasonal Performance Factor, de SPF. Bij de bodemwarmte installatie is de SFP laag, doordat de warmte die in de diepere bodem heerst niet erg gevoelig is voor veranderingen in de bovengrondse temperatuur. Er treedt daarbij veel minder fluctuatie op in de hoeveelheid energie die nodig is om warmte op te wekken. Dat leidt tot meer constante energieprestaties, die ook hoger liggen dan bij luchtwarmte.

Regeneratie van de bron door gebruik van verkoeling

Wanneer de bodemwarmtepompinstallatie alleen wordt ingezet voor het leveren van verwarming en warm tapwater, zal de temperatuur van de bodembron in de tijd langzaam afnemen. Dat is echter een proces van vele jaren en daarom gaat een bron heel lang mee. Toch zal er in toekomst een moment komen dat de temperatuur van het diepe grondwater te veel is gedaald om de warmteopwekking efficiënt te laten verlopen. Het opwekkingsrendement gaat dan omlaag en er is steeds meer primaire energie nodig om in de warmtebehoefte te kunnen voorzien.

Gelukkig kan uitputting van de bron worden voorkomen. Het vernuftige van een bodemwarmtepompinstallatie is dat het opwekkingsproces kan worden omgekeerd. Dan wordt warmte uit de woning teruggevoerd in de bron. Dit gebeurt via de vloerverwarming die gekoppeld is aan de warmtepomp. Het koele water uit de bodem hoeft niet te worden gecondenseerd en opgewarmd, maar wordt direct door de vloer geleid. Daardoor koelt de vloer af en warmt het water in de leidingen van de vloerverwarming op wanneer het terugvloeit in de bron. Zo levert de warmtepomp installatie in de zomer verkoeling aan het gebouw. Dit koelingsproces leidt tot het opnieuw opwarmen van de diepe bodem. Wat bij warmtevraag aan warmte aan de bodem wordt onttrokken, wordt door koudevraag weer aan de bodem terug geleverd. Hierdoor draagt verkoeling in de zomer bij tot het instant houden van de warmte in de diepe aardlaag, zodat deze in de winter voldoende warm is om de energieopwekking efficiënt te laten verlopen.

Kostbare installatie + lange contracten = storingsvrij en betaalbaar verbruik

Een WKO (Warmte Koude Opslag) installatie op basis van bodemwarmte is duurder dan een WKO installatie met luchtwarmte. De installatie is kostbaar en het maken van de bodembron vergt ook een investering. Daar staat een zeer lange levensduur tegenover. Eco2Service ontwerpt en installeert elke bodemwarmte installatie met een hoge technische uitvoeringskwaliteit. Het begint al bij de organisatie die de bron boort en het zet zich voort in warmtepompen van hoge kwaliteit, samen met een hele goede compressie installatie en een uitstekend back-up systeem.

Bij toepassing in woningen exploiteert Eco2Service elke installatie tenminste 30 jaar. Zij financiert de installatie en schrijft deze gedurende de levensduur af. Ook zorgt Eco2Service voor hoogwaardig onderhoud. Daardoor gaat de installatie nog langer mee en, belangrijker, wordt de storingskans zo laag mogelijk gehouden.

Een WKO installatie via bodemwarmte voor uw woning

Met een WKO installatie van Eco2Service krijgt elk gebouw een betrouwbare installatie voor de opwekking van duurzame warmte en koude met de hoogst mogelijke energie-efficiëntie.
Het is een kostbare installatie van hoge technische kwaliteit die tot betaalbaar energieverbruik leidt. Eco2Service past dit concept al jaren toe en beschikt over een professionele organisatie die de gebruiker alle comfort biedt gedurende de levensduur van het energieleverantiecontract. Na afloop van de exploitatieperiode kunt u de eigenaar worden van de installatie. Dankzij hoogwaardig onderhoud gedurende de looptijd gaat de installatie daarna nog vele jaren mee.

Ecologisch optimaal, technisch uiterst betrouwbaar en zeer betaalbaar: samengevat zijn dat de voordelen van een WKO installatie van Eco2Service!