Your browser does not support JavaScript!

Lapis Lazuli

In de gemeente Heerhugowaard is KODI Energie Besparende Technieken door participatie in de Duurzame Ring Heerhugowaard Exploitatie B.V. partner in het realiseren van het nieuwe wooncomplex Lapis Lazuli. Op een centrale en uitstekend bereikbare locatie binnen de gemeente Heerhugowaard worden 207 wooneenheden en 10 commerciële ruimten gerealiseerd.

Klimaat-adaptief bouwen

Lapis Lazuli is voorbereid op klimaatveranderingen. Opvallend zijn de infiltratiekratten onder de vloer van de parkeergarage en de waterberging onder de daktuin. De daktuin is zodanig ontworpen dat regenwater eerst gebufferd wordt onder de daktuin. Het eventuele overtollige water wordt aansluitend afgevoerd naar de infiltratiekratten. Op deze wijze wordt bij hevige regenval het hemelwater vertraagd afgevoerd op het openbare riool.

Lapis Lazuli Groenwand

Klimaatverandering in stedelijke gebieden vraagt om een slimme inrichting van de stad. Groen is een van de belangrijkste oplossingen voor extreme temperaturen of hevige regenval. Bovendien voelen bewoners zich prettiger in een groene omgeving. Naast de groene binnentuin wordt de wand grenzend aan het stadsplein en
de grote trappartij deels uitgevoerd als groenwand. Deze sluit prachtig aan bij de groenwand op het naastgelegen stadhuis. Zo werken we samen aan een duurzame, leefbare en klimaatbestendige stad.

Lapis Lazuli is duurzaam

Lapis Lazuli wordt duurzaam opgeleverd. De appartementen hebben een zeer goede isolatie en er worden duurzame technieken toegepast om de wooneenheden van warmte en stroom te voorzien. Er wordt gebouwd met duurzame bouwmaterialen, zoals verantwoord gekapt hout. Alle woonvertrekken zijn qua temperatuur apart in te regelen. Het resultaat is dat de appartementen het energielabel A+++ ’zeer energiezuinig’ krijgen. Dat merkt de gebruiker in de energierekening en belast het milieu minder. Een energiezuinige woning heeft een veel geringere uitstoot van CO2.

Bodemenergie voor verwarming, verkoeling en warm tapwater
Duurzame Ring Heerhugowaard Exploitatie BV levert duurzame warmte/koude aan Lapis Lazuli. Dat doen ze door middel van toepassing van een BWKO-installatie. De afleverset in elk appartement zorgt voor de juiste individuele hoeveelheid warm tapwater en verwarming. Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing. Het verbruik van fossiele brandstoffen (o.a. aardgas) voor energieopwekking en de CO2-uitstoot worden hierdoor fors teruggedrongen. Er zijn plannen om het BWKO- systeem in de nabije toekomst aan te sluiten op het hoofdnet van de Duurzame Ring Heerhugowaard waardoor er eveneens retourwarmte van de industrie hergebruikt gaat worden om zodoende de duurzaamheid verder te vergroten.

Informatie over deze referentie:

Plaats:
Heerhugowaard
Energielabel:
A+++
Opwekking:
Aangesloten op de Duurzame ring