Your browser does not support JavaScript!

Duurzame Ring

Zoals bij veel industriële bedrijven is er bij De Burg Azijn BV (wereldwijd dé duurzame producent van natuurazijn en siroop) sprake van een groot (rest)warmteoverschot door de geleverde koelenergie. Lange tijd werd deze benodigde koelenergie geleverd door traditionele natte koeltorens.
Inmiddels biedt bodemwarmte/koudeopslag (BWKO) technologie een duurzaam en efficiënter alternatief. In deze opzet wordt overtollige warmte afgevoerd door het aanbieden van koelwater uit een combinatie van BWKO, asfalt- collectoren en een warmtepompinstallatie. Het BWKO-systeem speelt een hoofdrol in project De Burg in Heerhugowaard, dat door KODI is geïnitieerd, gefinancierd en gerealiseerd.

Asfaltcollector De door KODI ontworpen asfaltcollector in het wegdek vormt voor Nederland een innovatieve toepassing voor het opvangen en afgeven van zonne-energie in de zomer en koude-energie in de winter. Het op deze manier slim benutten van zonne- en koude-energie is een niet te onderschatten milieuvriendelijke manier om in de lokale energiebehoefte te voorzien. Recent is in Amersfoort toestemming gegeven voor een uitwerkingsplan voor een asfaltcollector van c.a. 40.000 m2 t.b.v. regeneratie in een duurzame gebiedsontwikkeling rond de nieuw aan te leggen weg voor de westelijke ontsluiting.

De Burg Azijn, Heerhugowaard Asfaltcollector, Heerhugowaard

De asfaltcollector in het project levert niet alleen op een vernuftige wijze energie, het verlengt ook de levensduur van het wegdek en verlaagt de onderhoudskosten. Een bijkomend voordeel is ook het multifunctionele gebruik van de openbare ruimte. Succesvolle exploitatie van de energieleverantie is minder afhankelijk van de onderneming die de koeling afneemt, doordat alternatief gebruik ervan mogelijk is.

De Burg Groep, die actief streeft naar reductie van CO2-emissie, heeft een 15-jarige overeenkomst voor de afname van duurzame koeling gesloten met Duurzame Ring Heerhugowaard Exploitatie BV waarin KODI Energie Besparende Technieken participeert.
Bij het Waerdse Energie Circuit is de ultieme doelstelling in de Heerhugowaardse energie transitie voor het leveren van warmte en koude waarbij er zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van restenergie uit de lokale industrie.

Informatie over deze referentie:

Plaats:
Heerhugowaard
BWKO (bodemwarmte-koudeopslag):
Warmtepomp en asfaltcollector