Your browser does not support JavaScript!

De Warren

Op het gebied van duurzame ontwikkeling heeft de gemeente bij Centrumeiland en voor dit specifieke kavel gekozen voor twee prioriteiten: energieneutraal en rainproof bouwen. De Warren wil nog een stap verder gaan door zoveel mogelijk de principes van circulair ontwerpen toe te passen, waarbij rekening wordt gehouden met de 7 Pijlers van de Circulaire Economie. Bij het ontwerpen is er extra aandacht besteed aan duurzame materiaalkeuzes, maximaal ingezet op eigen energieproductie voor warmte en elektriciteit, het hoogwaardig ophalen van organische reststromen en het faciliteren van het delen van gereedschap en mobiliteits. Bij het toepassen van circulaire bouwprincipes worden, naast energie en waterhuishouding, ook de andere pijlers meegewogen om een duurzame plek te ontwerpen voor mens en milieu.

Informatie over deze referentie:

Plaats:
Amsterdam
BWKO (bodemwarmte-koudeopslag):
Warmtepomp
Energielabel:
A++
Gasloos:
100%